Noodweer(exces).nl

De beste informatie over deze ingewikkelde strafuitsluitingsgronden

Putatief noodweer

Doctrine

Hazewinkel-Suringa’s/Remmelink

Hazewinkel-Suringa’s/Remmelink merken over putatief noodweer het volgende op: Het kan gebeuren dat iemand denkt te worden aangerand, terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet het geval is. Daarnaast kan het feit zich voordoen, dat een derde meent iemand te moeten verdedigen, maar dwaalt ten aanzien van de werkelijkheid. De handeling tegen een vermeende noodweersituatie blijft echter onrechtmatig, zodat tegenweer in principe geoorloofd is. Alleen in geval van verschoonbaarheid van de dwaling is het overwegen van het toepassen van een schulduitsluitingsgrond op zijn plaats. Door het beginsel van “geen straf zonder schuld” kan ongewenste bestraffing worden voorkomen. [74]

De Hullu

De Hullu zegt over putatief noodweer het volgende: Als beslissend is de beoordeling van een objectieve waarnemer ten tijde van het handelen, dan zijn subjectieve vergissingen en later ontdekte gegevens irrelevant. Als er sprake is van een vergissing die de objectieve waarnemer niet zou maken, kan er geen gerechtvaardigd beroep op noodweer worden gedaan en is er evenmin veel ruimte voor verschoonbare dwaling. [75]

De Jong & Knigge

De Jong & Knigge zijn van mening dat ingeval van putatief noodweer, er sprake is van een dwaling die, wanneer de dader niets valt te verwijten, tot straffeloosheid leidt wegens afwezigheid van alle schuld (avas). Putatief noodweer verontschuldigt wel, maar rechtvaardigt niet. De niet in dwaling verkerende medeplichtige blijft strafbaar en verweer tegen de dwalende dader kan als noodweer gerechtvaardigd zijn. [76]


[74] Hazewinkel-Suringa’s/Remmelink 1996, p. 328-329.
[75] de Hullu 2006, p. 313.
[76] de Jong & Knigge 2003, p. 176.