Noodweer(exces).nl

De beste informatie over deze ingewikkelde strafuitsluitingsgronden

Rechtspraak

1971

Verdachte, die taxichauffeur is, reed door rood licht. Zijn vrouwelijke passagier, die ieder moment zou kunnen bevallen en kreunend op de achterbank lag, moest zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Daardoor woog voor verdachte het belang van zijn passagier zwaarder, dan het belang van de verkeersregels na te leven. De rechtbank vond dat de verdachte een juiste afweging had gemaakt en ontsloeg verdachte van rechtsvervolging. [124]

1976

Een politieagent was onderweg naar een vechtpartij. Hij kreeg de melding dat een man door meerdere mannen werd gemolesteerd. Toen de agent een spoorwegovergang naderde, gingen de rode knipperlichten branden en werden de halve overwegbomen gesloten. Tussen de auto waar de agent in reed en de trein ontstond toen een aanrijding. De rechtbank vond dat verdachte weliswaar in een conflict van plichten verkeerde, maar daarbij de verkeerde keuze heeft gemaakt door onnodig risico’s te nemen. De Hoge Raad verwierp het beroep. [125]

2002

Verdachte (huisarts) kreeg melding van een spoedgeval en moest daardoor snel ter plaatse zijn. Daardoor had hij de maximum toegestane snelheid fors overschreden. Dit leverde echter wel kostbare minuten op. Verdachte hield rekening met de situatie ter plaatse en hield zich wel aan de snelheid op plaatsen waar dat nodig was. De rechtbank oordeelde dat verdachte een juiste afweging had gemaakt, door het belang van snelle medische hulp te laten prevaleren boven het belang van het zich houden aan de maximum toegestane snelheid. [126]

2006

Een aantal malen vonden er ernstige problemen plaats door een groep Marokkaanse jongeren in het café van verdachte. Uiteindelijk besloot verdachte alle Marokkaanse jongeren te weigeren in zijn café, gezien het belang zijn zaak draaiende te houden. Verdachte werd vervolgd voor discriminatie en deed een beroep op noodtoestand. Het hof verwierp het beroep op noodtoestand en overwoog onder meer dat het belang van non-discriminatie zwaarder weegt dan het belang van verdachte zijn café draaiende te houden. [127]


[124] Rechtbank Den haag 24 december 1971, NJ 1972, 168.
[125] HR 20 september 1976, NJ 1977, 49.
[126] Rechtbank Middelburg 2 december 2002, NJ 2003, 89.
[127] Hof Den Bosch 22 september 2006, LJN AY8700.