Noodweer(exces).nl

De beste informatie over deze ingewikkelde strafuitsluitingsgronden

Ontwikkelingen in de rechtspraak ten aanzien van noodweerexces

Art. 41 lid 2 Sr bepaalt:

Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.

HamerUit deze omschrijving vallen drie onderdelen te destilleren. De eerste is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging. Ten tweede het vereiste van de zogenaamde dubbele causaliteit. Ten derde moet er sprake zijn van een hevige gemoedsbeweging.

Bij het bespreken van deze vereisten, komen eerst de belangrijkste opvattingen in de doctrine aan de orde en vervolgens de bijbehorende rechtspraak. Van de hevige gemoedsbeweging zal alleen aandacht worden besteed aan de opvattingen in de doctrine, aangezien er weinig of geen rechtspraak is te vinden over dit begrip.