Noodweer(exces).nl

De beste informatie over deze ingewikkelde strafuitsluitingsgronden

Ontwikkelingen in de rechtspraak ten aanzien van noodweer

Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding

RechtspraakAldus art. 41 lid 1 Sr. Alle bovengenoemde vereisten rond noodweer, komen aan de orde in dit onderdeel van de website.

Aangezien aan het bestanddeel “ogenblikkelijk” geen zelfstandige betekenis in de rechtspraak wordt toegekend, maar zeer nauw verbonden is met de aanranding, wordt de ogenblikkelijkheid tegelijk met de aanranding behandeld. Bij de bespreking van deze vereisten zullen steeds eerst de verschillende opvattingen in de doctrine worden genoemd en vervolgens de bijbehorende rechtspraak. Een selectie uit de rechtspraak zal in chronologische volgorde worden behandeld, om zodoende eventuele ontwikkelingen zichtbaar te maken.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een samenvatting.