Noodweer(exces).nl

De beste informatie over deze ingewikkelde strafuitsluitingsgronden

Literatuurlijst

Cleiren, Nijboer 2006

C.P.M. Cleiren, J.F. Nijboer, Tekst en commentaar strafrecht, Deventer: Kluwer 2006.

Dolman 2005

M.M. Dolman, ‘Papendrechtse strafzaken’, DD 2005, p. 674-694.

Dolman 2006

M.M. Dolman, Overmacht in het stelsel van strafuitsluitingsgronden, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006.

Hazewinkel-Suringa’s, Remmelink 1996

D. Hazewinkel-Suringa’s, J. Remmelink, Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht, Deventer: Gouda Quint 1996.

Holland 1989

W.A. Holland, Gewetensbezwaren en strafuitsluitingsgronden, Arnhem: Gouda Quint 1989.

de Hullu 2005

J. de Hullu, ‘De invloed van eigen schuld op de beoordeling van strafuitsluitingsgronden’, in: F. Verbruggen e.a. (red.), Strafrecht als roeping. Leuven: Universitaire Pers 2005, p. 41-56.

de Hullu 2006

J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2006.

de Jong, Knigge 2003

D.H. de Jong, G. Knigge, Ons strafrecht. Het materiële strafrecht, Deventer: Kluwer 2003.

Kelk 1998

C. Kelk, Studieboek materieel strafrecht, Amsterdam: Gouda Quint 1996.

Knoops 1998

G.G.J. Knoops, Psychische overmacht en rechtsvinding. Een onderzoek naar de strafrechtelijke, forensischpsychiatrische en psychologische grenzen van psychische overmacht, Deventer: Gouda Quint 1998.

Machielse 1995

A.J.M. Machielse, ‘Eigen schuld en artikel 40 Sr’, in: J.P. Balkema e.a. (red.), Dynamisch Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1995, p. 221-240.

Machielse 1986

A.J.M. Machielse, Noodweer in het strafrecht, Amsterdam: Stichting Onderzoek Recht en Beleid 1986.

Nieboer 1990

W. Nieboer, Schets materieel strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1990.

Noyon, Langemeijer & Remmelink 1982

T.J. Noyon, G.E. Langemeijer & J. Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, Deventer: Kluwer 1982.

Siesling en ten Voorde 2007

M. Siesling & J. ten Voorde, ‘Verruiming van noodweerexces?’, DD 2007, p. 546-558.

Strijards 1987

G.A.M. Strijards, Studiepockets strafrecht. Strafuitsluitingsgronden, Zwolle: Tjeenk Willink 1987.

Willeme 1980

F.P.M. Willeme, Studiepockets strafrecht. Overmacht in het strafrecht, Zwolle: Tjeenk Willink 1980.

Jurisprudentie

Zie ook het overzicht van jurisprudentie.