Noodweer(exces).nl

De beste informatie over deze ingewikkelde strafuitsluitingsgronden

Hevige gemoedsbeweging

Doctrine

Machielse

Machielse merkt over de hevige gemoedsbeweging op, dat uit de rechtspraak valt op te maken dat de hevige gemoedsbeweging in de meeste gevallen bestaat uit vrees, angst en radeloosheid, dus de angst- of paniekgevoelens waar de wetgever oorspronkelijk op doelde. Het is niet noodzakelijk dat de hevige gemoedsbeweging een zodanige intensiteit heeft bereikt, dat vrije wilsbepaling is uitgesloten. [99]

Knoops

Knoops vraagt zich af van welke hevige gemoedsbeweging nu wel en van welke niet kan worden gezegd dat vrije wilsbepaling is uitgesloten. Door het stellen van deze vraag is het antwoord eigenlijk al gegeven: dit is moeilijk meetbaar. De forensische psychiatrie zou hier meer inzicht over kunnen verschaffen. [100]

Noyon, Langemeijer, Remmelink

Noyon, Langemeijer, Remmelink, stellen dat een hevige gemoedsbeweging er voor zorgt dat men onder de rechtstreekse indruk van de ogenblikkelijke aanranding, zich niet volkomen rekenschap kan geven van de grenzen van de noodzakelijkheid van de verdediging. De hevige gemoedsbeweging moet plotseling, althans door en tijdens de aanranding, door haar ogenblikkelijke inwerking ontstaan. [101]


[99] Machielse 1986, p. 682, p. 686.
[100] Knoops 1998, p. 206.
[101] Noyon, Langemeijer, Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, art. 41, aant. 18 (suppl. 125).