Noodweer(exces).nl

De beste informatie over deze ingewikkelde strafuitsluitingsgronden

Dubbele causaliteit

Doctrine

Noyon-Langemeijer-Remmelink

Noyon-Langemeijer-Remmelink merken op dat een voorwaarde voor noodweerexces is dat het feit het onmiddellijke gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging door de aanranding veroorzaakt. In de eerste plaats moet een rechtstreeks verband aanwezig zijn tussen de aanranding en de hevige gemoedsbeweging. In de tweede plaats moet een rechtstreeks verband bestaan tussen de hevige gemoedsbeweging en het overschrijden van de grenzen van noodzakelijke verdediging. [91]

De Hullu

Volgens De Hullu heeft het vereiste van dubbele causaliteit een sterk bepalend karakter. Er moet een direct verband bestaan tussen de aanranding en de hevige gemoedsbeweging en de hevige gemoedsbeweging en het overschrijden van de grenzen. [92]

Machielse

Machielse stelt dat behalve de aanranding ook andere oorzaken ten grondslag kunnen liggen aan de hevige gemoedsbeweging. “De wet eist enkel dat de gemoedsbeweging door de aanranding is veroorzaakt, niet dat zij gelijk met de aanranding ontstaat en uitdooft”. Dit betekent dat een angstige of zenuwachtige persoonlijkheidsstructuur van verdachte aan een causaal verband tussen de aanranding en de hevige gemoedsbeweging niet in de weg hoeft te staan. Het criterium dat voor aanname van het causale verband moet worden gehanteerd of de emotie waarop verdachte zich beroept, zijn volstrekt invoelbaar. Indien de emotie echter pathologische vormen aanneemt komt art. 41 lid 2 Sr niet voor toepassing in aanmerking. [93]


[91] Noyon, Langemeijer, Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, art. 41, aant. 18 (suppl. 125).
[92] de Hullu 2006, p. 308..
[93] Machielse 1986, p. 683-684.