Noodweer(exces).nl

De beste informatie over deze ingewikkelde strafuitsluitingsgronden

Ontwikkelingen in de rechtspraak ten aanzien van subsidiariteit, proportionaliteit, culpa in causa en hevige gemoedsbeweging in andere strafuitsluitingsgronden

In dit onderdeel komen de voorwaarden die worden gesteld aan noodweer/noodweerexces aan de orde, die ook voorkomen in andere strafuitsluitingsgronden. Bij het bespreken van de voorwaarden, zullen steeds eerst de opvattingen in de doctrine worden besproken en vervolgens de bijbehorende rechtspraak. Dit onderdeel wordt afgesloten met een samenvatting.